Bodem en planten

Mijn vijver is groen. Wat kan ik hieraan doen?

De groene kleur van het water wordt veroorzaakt door een minuscuul zweefalgje, dat zich razendsnel vermenigvuldigt. Zweefalg ontstaat wanneer er, door een te beperkte hoeveelheid groeiende vijverplanten, voedingoverschot in het water aanwezig is.

De oplossing van dit probleem omvat een aantal maatregelen:

  • Breng, indien nog niet aanwezig, een laag Vijversubstraat aan. Voeg gelijktijdig Bacterial (nitrificerende bacteriecultures) toe.
  • Breng meer vijverplanten aan. Goede soorten in dit stadium zijn: drijfplanten zoals watergentiaan, kikkerbeet, Azolla, eendenkroos of waterlelies.
  • Zorg ervoor dat de gezamenlijke waterhardheid (GH-waarde) voldoende hoog is. Deze dient tenminste 8 °DH te zijn. Bij lagere waarden GH-plus gebruiken.

Wanneer deze maatregelen worden toegepast, zal na verloop van tijd het milieu stabiliseren en de zweefalg verdwijnen. Nadat het water helder is geworden kunnen zuurstofplanten worden aangebracht. Goede soorten zijn: waterpest, hoornblad en fonteinkruid.

Indien u op zeer korte termijn het water helder wilt hebben, kan, nadat u bovengenoemde maatregelen heeft genomen, Crystal Clear worden gebruikt. Crystal Clear is een milieuvriendelijk product, dat vuil- en algdeeltjes doet neerslaan op de bodem en het water helder achterlaat.

Ook een uitstekende mogelijkheid om het milieu te verbeteren en daarmee het water helder te maken, is het installeren van de Cross-Flow Biofill. Bij gebruik hiervan garandeert Velda binnen drie maanden een heldere vijver.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Mijn waterplanten groeien slecht?

Om een duidelijk antwoord te kunnen geven, is het nodig dat u aangeeft om welke planten het gaat. De oorzaken van slecht functionerende zuurstofplanten zijn weer anders dan van waterlelies of moerasplanten.

Als u weet om welke plantensoort het gaat kunt u contact met ons opnemen.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Wat is koolzuur precies en waarom is het belangrijk?

Kooldioxide (CO2, in de volksmond ook wel koolzuur genoemd) is van groot belang voor de groei van waterplanten.

Als er voldoende CO2 in vrije vorm beschikbaar is voor waterplanten, kunnen ze goed groeien, waardoor onder invloed van licht organische bestanddelen worden omgezet en zuurstof vrijkomt. Dit is het assimilatieproces. Het CO2-gehalte is gedurende een etmaal overigens niet constant. Het fluctueert onder invloed van dag en nacht (assimilatieproces).

Onderwaterplanten nemen met behulp van licht CO2 op en geven zuurstof af. Het CO2-gehalte vermindert daarom naarmate de dag vordert. 's Nachts is het proces omgekeerd; de planten nemen zuurstof op (zij het beperkt) en geven CO2 af (zij het beperkt).

Micro-organismen, de grootste producenten van CO2, produceren zowel overdag als 's nachts. Dat betekent dat het CO2 zich 's nachts zal ophopen en in de namiddag beduidend zal afnemen. Dit proces doet zich overigens alleen voor in goed functionerende waterpartijen, dat wil zeggen, wanneer er sprake is van een groeiend bestand onderwaterplanten en voldoende activiteit van de micro-organismen.

Met de pH-waarde kunnen we dit proces controleren. Als de pH-waarde 's morgens vroeg relatief laag is (pH 7-8) en 's avonds relatief hoog (pH 8-9) dan functioneert het vijvermilieu goed. De planten zullen goed groeien en het water zal helder zijn. Wanneer de pH echter 's morgens en 's avonds even hoog is (pH 9 of hoger), is er sprake van stagnatie: de onderwaterplanten groeien niet en het beeld is een vijver vol algen.

Na het groeiseizoen zal de pH-waarde dalen. De groei van waterplanten (en algen) stagneert. Zij nemen dus geen CO2 meer op. Het CO2-gehalte in de vijver zal daardoor langzaam toenemen.

Indien de GH-waarde (zie hoofdstuk GH) hoog genoeg is, kan het teveel aan CO2 zich binden tot karbonaat en zal het water niet verzuren. De pH-waarde komt niet onder de pH 7.
Is de GH-waarde echter te laag, dan is er onvoldoende calcium aanwezig om het overtollige CO2 te binden. Het water verzuurt en er treedt zuurstof gebrek op. De pH-waarde daalt in dit geval naar waarden beneden de pH 6.

Met een eenvoudige PH-testset kan de pH-waarde heel precies worden bepaald.

Met dank aan Verlda - laat uw vijver leven.

Hoe bereken je de hoeveelheid vijverfolie die ik moet aanschaffen?

De eenvoudigste methode is om een tekening van de vijver te maken, dan met een meetlint de vijver op te meten en vervolgens 20 cm extra ruimte aan te houden voor de randafwerking. Verwerk de zo verkregen maten in de tekening. Vervolgens kan de folieleverancier voor u berekenen wat u nodig heeft.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Kan overdosering van Bio-Oxydator schadelijk zijn?

Bio-Oxydator bevat een water verhardend middel (o.a. kalk) om de hardheid van het water op de bodem iets te verhogen en een bacteriecultuur voor afbraak van organisch afval op de bodem. Dit product is zelfs bij overdosering niet schadelijk voor vissen.

Wij adviseren u om te kijken of er kenmerken van een ziekte op de vis te zien zijn, zoals een beschadigde slijmhuid, vlekken of gaten in de huid. Als dit het geval is kunt u maatregelen nemen voor uw overige vissen. Ook is het aan te bevelen om de waterkwaliteit te (laten) meten met een testset. Als het water bijvoorbeeld ernstig verzuurd is kan dit ten koste gaan van de gezondheid van uw vissen. Ook opgeloste stoffen zoals bijvoorbeeld nitraten kunnen de gezondheid van de vissen aantasten. Een deel van het water verversen met leidingwater is vaak een goede remedie om opgeloste stoffen die een negatieve invloed hebben in het water te verminderen. 25% van het water verversen en dit om de 2 dagen herhalen (in totaal 3x) is een goede strategie.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.