Algenbestrijding

Wat kan ik doen tegen draadalgen?

Groene draadalgen zijn zijn in feite ook waterplanten, zij het met een eenvoudige structuur. Ze kunnen echter enorm woekeren en binden daarbij grote hoeveelheden voedingsstoffen.

Oplossing:

 • Breng meer moerasplanten en waterlelies aan: bedek het wateroppervlak voor 30-40% met drijfplanten. De waterplanten absorberen de voedingsstoffen, waardoor de algen minder zullen groeien.
 • Zorg ervoor dat de totale hardheid (GH-waarde) van het water tenminste 12 °DH is.
 • Verwijder regelmatig en zoveel mogelijk de draadalgen uit de vijver.

Naarmate het plantenbestand groeit en in omvang toeneemt, zal de groei van de draadalg verminderen: de primaire groei van deze algen wordt na verloop van tijd overgenomen door de groei van de waterplanten.

Om het effect te bespoedigen, kunnen we een algbestrijdingspreparaat toe passen (All Clear of Alglets). We moeten ons dan wel realiseren dat we daarmee de algen opruimen, maar de oorzaak niet wegnemen. Wanneer na een aantal weken het algpreparaat is uitgewerkt zal, zonder de bovengenoemde maatregelen, de alggroei weer toenemen.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Kan het (druk)filter+UV-C gewoon aan blijven bij het gebruik van All-Clear?

Uw filter of UV lamp hebben geen invloed op de werking van All Clear.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Kan ik voor mijn Aqua I-Tronic een anode 05 gebruiken?

De anode voor de Aqua I-Tronic is inderdaad dezelfde als van een IT-05. Een nieuwe anode zonder oxidelaagje (groene laag) zal meer koperionen afgeven dan een gebruikte. Dit samen met het feit dat hij enige tijd minder ionen heeft afgegeven, zorgt dit voor een schokeffect. Er wordt door het proces wat zuurstof onttrokken aan het water en er wordt een zuurstofbron verwijderd: namelijk de algen. Hierdoor zal er zuurstofgebrek zijn ontstaan in uw aquarium. Als u dergelijke verschijnselen opmerkt dan is het verstandig om zo snel mogelijk een deel van het water te verversen met leidingwater om het water weer zuurstofrijk te maken. Zo’n 25% verversen om de 2 dagen (in totaal 3 keer) is een goede remedie. Als u de I-Tronic over een langere periode gebruikt en u voldoende belucht zal dit probleem niet optreden. Bij een eerste keer gebruik na lange tijd kunt u het beste ook het water verversen toepassen voor en tijdens het gebruik.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Ik heb een Clear Control 50 + UV-C. Nog heb ik zweefalg. Is stand 4 wel correct?

De standen van de Clear Control kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing. Stand 4 is de normale filterstand. Ongeacht het filter zou groen water (zweefalgen) helder moeten worden met een UV-C filter. Alleen als de vijver oud is met veel organisch materiaal op de bodem en een verzuurd milieu zal dit niet lukken. Wel moet de UV-C lamp elk jaar worden vernieuwd.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.
 

Wij hebben een Cross-Flow Biofill + UV-C gekocht omdat wij veel last hebben van algen. Het lukt maar niet om helder water te krijgen. Doen wij iets niet goed?

De Cross-Flow Biofill met een ingebouwde UV-Unit is een uitstekende keuze om uw vijver (tot 10.000 liter) helder en schoon te maken. Het filter haalt het vuil en (organisch) afval uit de vijver en de UV-C unit dood de zweefalgen (groen water). Het is echter geen wondermiddel en er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet de waterkwaliteit in orde zijn, omdat bijvoorbeeld een verzuurd milieu zeer moeilijk algenvrij te krijgen is. De waterkwaliteit kunt u meten met een Testset. Verder moet er een bepaald biologisch evenwicht en goede plantengroei in de vijver aanwezig zijn. Voor een biologisch evenwicht en goede plantengroei moet het microleven in uw vijver in orde zijn. Dit kunt u bereiken door een laag Vijversubstraat van minimaal 3 cm op de bodem aan te brengen, zodat zich een goede bacteriecultuur kan vormen. U kunt eventueel Bacterial gebruiken voor de snelle vorming van een bacteriecultuur. Met een goede waterkwaliteit en microleven in de vijver zou uw vijver helder moeten zijn met deze filterinstallatie. U kunt de volgende punten nalopen om het algen probleem op te lossen:

 • Capaciteit van de pomp: Meet bij de uitstroom bij de waterval de doorstroom is van het water in liters per uur (l/hr) Dit is de netto capaciteit die uw pomp overhoud na het opvoeren van het water, filter, andere apparaten en overbruggen van de lengte van de slangen. U kunt dit doen door het water één minuut op te vangen in emmers en de hoeveelheid te vermenigvuldigen met 60.
 • UV-C Unit: Controleer of de lamp werkt door kort het schakelaartje in de schroefkap in te drukken. Draai hiervoor de unit uit de behuizing, sluit hem aan op de stroom en druk het schakelaartje even in. De lamp dient na elk seizoen vervangen te worden.
 • Cross-Flow filter: Maak het filter regelmatig schoon, vooral met een groene vijver zal het filter snel vuil worden en moet hij regelmatig schoongemaakt worden tot de vijver schoon is. De filtermaterialen Kool en Schuim minimaal 1 keer per seizoen vernieuwen. Voor een goede werking moet de hele vijverinhoud in 2 à 3 uur het filter passeren. Voor een vijver van 6000 l is dus een doorstroom van 2000 l/hr nodig.
 • Het systeem moet continu draaien. Dit is vooral van belang voor de UV-C Unit en de bacteriecultuur in het filter die na een uur of 4 stilstand afsterft.
 • Draad en slijmalgen: Deze algen worden niet verwijderd door de UV-C unit. U kan hiertegen een I-Tronic/T-Flow in het systeem opnemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat in bovenstaande punten de oplossing voor uw probleem te vinden is. Veel succes en vijverplezier!

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Is Fountain Clear schadelijk voor dieren?

De werkzame stoffen van Fountain Clear zijn bij een juiste dosering zeer laag geconcentreerd en daarmee niet schadelijk voor dieren.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.
 

Mijn vijver is erg troebel ondanks een Cross-Flow filter met UV-C lamp van 18 Watt. Wat moet ik doen?

Groen troebel water betekent dat u last heeft van zweefalgen. De directe oplossing hiervoor is het UV-C filter. Een UV-C filter van 18 Watt zou voldoende moeten zijn om een vijver tot 20.000 liter helder te houden. Voor een goed resultaat dient dit filter wel voldoende door te stromen en continu in werking te zijn.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven

De vijver blijft groen, heb mijn UV-C Filter gereinigd en de lamp vervangen. Moet ik na het UV-C filter een I-Tronic plaatsen? Moet ik een filter installeren?

Groen water betekent dat u last heeft van zweefalgen. De directe oplossing hiertegen is inderdaad een UV-C filter. Een UV-C filter van 18 Watt zou voldoende moeten zijn om een vijver tot 20.000 liter helder te houden. Voor een goed resultaat dient dit filter wel voldoende door te stromen en continu in werking te zijn. Om de afgestorven algen uit te filteren, is het Cross-Flow Biofill geschikt. In principe heeft u dan juiste materialen om uw vijver helder te houden. Een I-Tronic werkt tegen draad- en slijmalgen, niet tegen groen water.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Ik heb een halve kilo steurvoer in de vijver laten vallen. Het water is groen geworden. Wat nu?

Indirect kan de hoeveelheid voer invloed hebben op de algengroei in uw vijver. Waterplanten en algen gebruiken ook voedingsstoffen uit het voer. Voor een directe bestrijding van groen water (zweefalgen) kunt u een UV-C filter plaatsen.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Ik heb een I-Tronic. In het display knippert steeds "check electrode current to low"?

Wanneer de melding “check electrode current to low” op het bedieningsdisplay verschijnt, kan dit de volgende oorzaken hebben:

 • Er stroomt geen of te weinig water door het apparaat.
  Oplossing: controleer of uw pomp aangesloten is en/of voldoende waterdruk levert. Er dient een vrije waterdoorvoer te zijn. De doorstroming van de I-Tronic moet minimaal 2000 l/h zijn voor de modellen IT-05/15 en 3000 l/h voor de modellen IT-35/75. Houdt u er rekening mee dat de netto capaciteit van de pomp afhankelijk is van de situatie.
 • De contactpunten zijn sterk vervuild.
  Oplossing: verwijder de aanslag met het bijgeleverde borsteltje.
 • De contactpunten zijn sterk geoxideerd of versleten.
  Oplossing: vervang de schroefkap.
 • Er is een kabelbreuk. Bij het inschakelen van het apparaat zal de LED op de schroefkap oplichten. Zo niet, dan is er sprake van een kabelbreuk.
  Oplossing: vervang de schroefkap.
 • De koperanode is sterk in diameter afgenomen.
  Oplossing: vervang de koperanode.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.